DST和神经心理测验限号公示
                                                                                                                      浏览(948

因人员外出进修,周一-周六上午(节假日除外)DST和神经心理测验(200室)限号25人。

 

 

                       雨花台区妇幼保健所

                       2017年3月31日

    上一篇

下一篇    

 
 
进入编辑状态